Apr 8, 2011

Lirik Lagu : Panon Hideung

Pencipta         : Ismail Marzuki
Asal                 : Jawa Barat
Judul Asli       :Ochi Chernye / Deep Eyes
Negara Asal  : RusiaPanon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Di mana bumina
Abbi reseup
Kaanjeunna


Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate Abdi
Sara redih
Teuemut dahar
Teuemut nginum emut 
Kanu geulis
Panon hideung

No comments:

Post a Comment